συνίη

συνίη
συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
συνί̱η , συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg
συνί̱η , συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)
συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • συνιῇ — συνίζω sit together fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίῃ — σύνειμι 2 ibo go pres subj act 3rd sg συνίημι bring pres subj act 3rd sg συνίημι bring pres subj mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνίηι — συνίῃ , σύνειμι 2 ibo go pres subj act 3rd sg συνίῃ , συνίημι bring pres subj act 3rd sg συνίῃ , συνίημι bring pres subj mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • SPHINX — monstrum ex Typhone et Echidna natum, uti tradit Hyginus Fab. Poet. 151. caput et faciem habens puellae, alas vero avium, reliquô corpore canis referens effigiem. Sedem habuisle dicitur in Sphingio monte, qui Sphicium Lycophr. iuxta Thebas, atque …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”